Recepty

Aby poprosić o ponowne wypisanie recepty na stale pobierane leki:
  • wyślij maila na adres poradniafamilia@op.pl lub
  • zostaw kartkę z zapotrzebowaniem w białej skrzynce na parterze.

Jakie dane są potrzebne?

  1. Nazwisko, imię
  2. Rok urodzenia
  3. Pobierane leki: nazwa preparatu, dawka, dawkowanie
  4. Numer telefonu

Realizacja prośby jest możliwa tylko na leki, które były wypisywane przez lekarzy Naszej Poradni. W przeciwnym razie wymagane jest zaświadczenie od lekarza zlecającego leczenie (np. specjalisty).

Czas oczekiwania wynosi zwykle 3-4 dni robocze. Dziękujemy za cierpliwość.


Prośby o wystawienie skierowań na badania

Skierowania na badania laboratoryjne lekarz POZ wystawia po uprzednim osobistym zbadaniu pacjenta tylko w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania w gabinecie POZ.

ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633)