Opieka koordynowana w POZ

Drodzy Pacjenci,

Informujemy, że nasza placówka przystąpiła do programu opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej.

W ramach współpracy lekarza rodzinnego ze specjalistami Nasi Pacjenci mogą skorzystać w Poradni ze świadczeń:

diabetologa

dietetyka

endokrynologa

pulmonologa

Więcej informacji

Czym jest opieka koordynowana?

„W ramach opieki koordynowanej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem.  Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób z dziedziny:

  • kardiologii
  • diabetologii
  • endokrynologii
  • pulmonologii.”

Więcej informacji pod adresem: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/opieka-koordynowana-w-podstawowej-opiece-zdrowotnej

W jakie dni można się zarejestrować?

Diabetolog dr n. med. Judyta Schlaffke przyjmuje w środy w godzinach 16:00-18:00,
Dietetyk mgr Roma Szymkowiak – wtorki godziny 16:00-18:00,
Endokrynolog lek. Magdalena Faligowska – środy godziny 9:00-11:30. *

*schorzenia związane z hipotyreozą

W jaki sposób się zarejestrować?

Prosimy o kontakt pod nr tel.: 609 883 315, wewnętrzny 3 w dni robocze w godzinach: 8:30-17:30.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI