Nie marnować

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2021r. (klik) osoby pełnoletnie będą mogły skorzystać z dawki szczepienia, która mogłaby się zmarnować.

„W sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki, dopuszcza się szczepienie osób innych niż określone w ust. 1, które ukończyły 18 lat.”

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii


Każdą osobę chętną na szczepienie przeciwko COVID-19 w takiej sytuacji prosimy o pozostawienie namiarów do siebie na mailu: covid-zapisy@plrisfamilia.pl

Potrzebne dane:

  • PESEL
  • nr telefonu
  • w tytule maila: „Niewykorzystana dawka”